HIPO ( Hierarchy of Inputs Processes & Outputs )

Hepimizin de bildiği gibi Bilgisayar Bilimleri Problem Çözme ve Algoritma Geliştirme ile ilgilenmektedir. İstenen bir problemi çözebilmek için gerekli adımları

şu şekilde özetleyebiliriz :

  1. Problemin Tanımlanması
  2. Algoritmanın Tanımlanması Geliştirilmesi
  3. Algoritmanın Analiz Edilmesi
  4. Algoritmanın Uygulanması
  5. Test Edilmesi
  6. Bakım ve İdame Edilmesi

Geliştirilen Algoritmalar değerlendirilirken aşağıdaki kriterler gözönünde bulundurulur:

  • İstenen problemi çözüyor mu?
  • İyi bir şekilde tanımlanmış mı?
  • İstenen çıktıyı üretebiliyor mu?
  • Kabul edilebilir bir sürede sonlanıyor mu?

Algoritma Geliştirme noktasında HIPO Chart (Hierarchy of Inputs Processes & Outputs) yaklaşımı kullanılabilir. Bu yaklaşımda önce

a) Girdiler tanımlanır :

Hangi verilere ihtiyacım var?
Verileri nereden elde edeceğim?
Veriler hangi formatta olacak?

b) Süreçler Tanımlanır:

Verilerle anlamlı sonuçları nasıl elde edeceğim?

c) Çıktılar Tanımlanır :

Çıktılarım neler olacak?
Çıktılar hangi formatta olacak?

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir